Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Högsta beslutande organ i Ydre pastorat är kyrkofullmäktige, som väljs av medlemmarna i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser i sin tur kyrkorådet (styrelsen) i pastoratet. Kyrkofullmäktige utser även församlingsråd, styrelse i varje församling.