Församlingsrådet i Sund-Svinhults församling

Församlingsrådet i Sund-Svinhults församling 2022-2025

Gun Runnqvist, ordförande
Helene Nikula Borg
Lena Tälth
Marita Gustafsson
Marie Torebring
Sven Erik Tälth
Ulla Hammarström