Församlingsrådet i Norra Ydre församling

Församlingsrådet i Norra Ydre församling 2022-2025

Maria Cleveson, ordförande
Margareta Axelsson
Larz Grönberg
Gunilla Johansson
Berit Johansson
Franziska Schimmel
Stefan Särdquist
Karin Dahlin