Församlingsråd

Församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat.

Församlingsrådet samråder med kyrkoherden om gudstjänstens öppenhet och tillgänglighet, och om gudstjänstens utformning med utgångspunkt i Den svenska kyrkohandboken. Församlingsrådet beslutar även om de sk församlingskollekterna. Därutöver bär församlingsrådet ett ansvar för hur församlingens grundläggande uppgift gestaltas.

I Ydre pastorat finns tre församlingsråd.