En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan i Ydre behöver Din hjälp!

Hoppas Du vill ta Dig tid!

Under november, veckorna 46-47, kommer anställda och frivilla i Ydre pastorat att gå ut på gator och torg och ställa några frågor till Dig om vad Du tycker om Svenska kyrkans verksamhet. Vad tycker du att kyrkan ska fokusera på de kommande åren? Vad tycker du är riktigt viktigt i denna oroliga tid? Vi hoppas kunna samla in synpunkter från minst 10% av befolkningen- 390 personer. Kanhända kommer vi även knacka dörr. 

Snart kan du även svara på ett frågeformulär som kommer att finnas här på vår hemsida.

Hoppas du vill ta dig tid! På återseende!

/ Peter Andreasson, T.f. kyrkoherde i Ydre pastorat