Asby kyrka

Asby kyrkby ligger högt och vackert på en ås cirka 2 km söder om Asbyfjärden i sjön Sommen. Kyrkan ligger mitt i byn och dess äldsta delar är från 1200-talet.

Asby kyrka grundades på medeltiden. Delar av långhuset och koret härstammar från 1200-talet och är byggda i sten. Väggarna var på den tiden smyckade med härliga målningar, man kan fortfarande se delar av dessa på vinden över koret. Kyrkan restaurerades 1957 och då togs ytterligare målningar fram i koret.
 
Under 1400- och 1500-talen byggdes stora delar av kyrkan om. Bland annat slogs valv i mitten av 1400-talet. Vid samma tid putsades de romanska väggmålningarna över och ersattes med nya kalkmålningar. Vid restaureringen 1957 försökte man ta fram de äldre målningarna även här, men de var i för dåligt skick.
 
Vid sekelskiftet 1500-1600 byggdes kyrkan till igen och under 1600-talet fortsatte utsmyckningarna. Ett vapenhus byggdes 1632 och redan 1684 byggdes det om samtidigt som den medeltida sakristian också gjordes om. Kyrkan hade ett torn med spira från 1600-talets mitt till 1754, då det togs ned. Klockorna har dock alltid hängt i klockstapeln på kyrkogården. Den stora klockan är skänkt till församlingen 1733 av Göran Armsköld i Ekäng och är tillverkad av Magnus Hultman i Norrköping. Den lilla klockan uppges vara omgjuten både 1801 och 1867.
 
Kyrkan byggdes till åt norr 1687 och åt söder 1732 för att göra plats åt den ständigt växande församlingen.  En renovering gjordes kring 1900 då taket gjordes om, korsarmarna öppnades upp helt mot långhuset, bänkarna byttes ut och golv lades av cementplattor. Vid 1957 års restaurering togs de gamla bänkarna tillbaka.

Gå in i kyrkan eller vandra på kyrkogården 

Källa: Bengt Cnattingius skrift om Asby kyrka, utgiven av Linköpings stiftråds kyrkobeskrivningsnämnd, 1975.