Meny

Volontär

Vi behöver hjälp under gudstjänsten, med kyrkkaffet, barnverksamheten, sång och musik, textläsning.

Vill du hjälpa till? Kontakta oss via e-mail: washington[at]svenskakyrkan.se.