Meny

Om Augustana Lutheran Church

I Augustanakyrkans arkiv finns en bok med protokoll från St Erik´s Lutheran Church, 1918-1937. Enligt dessa protokoll är ursprunget till Augustanakyrkan, där vi håller våra svenska gudstjänster, ett möte den 17 februari 1918 kl. 4 sammankallat av pastor T. N. Anderson från Baltimore, MD för att bilda en svensk luthersk församling i Washington, DC “för sammanhållningen av vårt folk och för bevarandet av fäderneärvd tro”. Bildandet av en svensk församling i USA:s huvudstad hade då länge varit ett känt behov. 45 svenskar var närvarande (4 tillkom 14 dagar senare) Mötet ägde rum i The English Lutheran Memorial Church, 14th och N St. NW. Församlingens lagliga namn skulle enligt protokollet vara St Erik´s Lutheran Church – Washington, DC. (efter Sveriges skyddhelgon, den helige Erik). Manskulle följa Augustana-synodens konstitution av 1906. Församlingeninkorporerades enligt DCs lag och man begärde skattefrihet. “Beslutades att i bön till Gud allvarligt begrunda denna handling, och anropa hans nådiga hjälp om närvarande och framtida välsignelse.” Gudstjänsterna hölls på svenska, den första och tredje söndagen i varje månad, kl 3. Den 21 oktober 1925 beslöts att inköpa en tomt plus trevåningsbyggnad för $18,500, 409 4th St. År 1929 återstod $7000 av skulden.Den 22 maj 1926 beslöt man att ordna en mottagning för Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Louise från Sverige, och inköpa en svensk och en amerikansk flagga samt blommor, och ordna med polisbevakning. Den 16 januari 1927 föreslogs att be pastor Anderson att skriva en redogörelse om St Eriks församlings första år i egen kyrka. Man betalade också till ålderdomshemmet i Brooklyn. Flera gånger nämns tack till New York-konferensen. Söndagen den 15 september 1929 beslöts att ha en engelsk gudstjänst varje andra och fjärde söndag kl. 8 e m, medan de svenska gudstjänsterna skulle fortsätta som tidigare. Fr o m 1931 är protokollen skrivna på engelska. Ännu 1937 hette kyrkanStErik´s Swedish Lutheran Church of Washington, DC. Enligt ett dokument, “Augustana Evangelical Lutheran Church, Congregational History” beslöt synodens missionsstyrelse att stödja församlingen, och dr Arthur O Hjelm kallades som präst på heltid. Gudstjänsterna hölls nu på engelska. 1939 inköptes den nuvarande kyrkobyggnaden som fick namnet “Augustana Evangelical Lutheran Church”. Det första svenska skedet var avslutat.  [av Eva Hess, SLCW, 2008]

[From augustanadc.org]Augustana is an ecumenical congregation in the Lutheran tradition comprised of some 475 diverse members plus friends and visitors who live in the District of Columbia and its metropolitan  area. “Ecumenical” means that at Augustana you might find yourself sitting next to someone who is a former Presbyterian, Baptist, Methodist, Roman Catholic, Eastern Orthodox, or who is a work in progress trying to figure out what he or she believes or where he or she belongs. Or you may find yourself amid life-long Lutherans who grew up in the Evangelical Lutheran Church in America, The Lutheran Church–Missouri Synod, the Wisconsin Synod, the Lutheran Church of El Salvador or a Lutheran church in another part of the world.Though founded by Swedes and Swedish-Americans, as you look around, you will see light and dark skins. Augustana was among the earliest churches in Washington, D.C., to racially integrate in 1954. The congregation began a Latino ministry in the early 1980s. The congregation has also welcomed families from Africa along the way. And as Augustana diversified, Norwegian-Americans came to outnumber the Swedes, and the doors opened to welcome a broad range of ethnicities. Augustana has embraced inter-racial marriages that blend African, African American, Asian, European and Latino-descent individuals into couples. In 1987, Augustana became a “Reconciling in Christ” congregation. This means Augustana has a long-standing commitment to welcoming gay, lesbian, bisexual, and transgendered people as members, friends and leaders of our congregation. Augustana’s policies on marriage extend to the blessing of marriage of same-gender couples.

Each Sunday afternoon, Augustana offers a Spanish-language Misa that follows the liturgical order of the morning Eucharist but incorporates the spirit of “the people.” The worshiping community is mostly Salvadoran and has strong ties to the Lutheran Church in El Salvador. The first Sunday of the month, September through May, the Swedish Lutheran Church of Washington, D.C. worships in Augustana’s sanctuary at 8:30 a.m.