Meny

Kyrkkaffe

Efter gudstjänsten är alla varmt välkomna till kyrkkaffe. Det är en möjlighet till gemenskap och till samtal om gudstjänsten och Sverige. Kyrkkaffet ordnas av ideella medarbetare och upplevs som viktigt för många och har varit mycket uppskattat. Flera har uttryckt att det är en bra möjlighet att få träffa kyrkoherden och andra medlemmar av församlingen under trevliga former.

Kan du hjälpa till?