Meny

Krisstöd, samtal, bikt och sorg

Om du upplever en livshotande kriss, var som helst i USA, ring 911.  

Om du har ett personlig nödsamtal, ring till svenska ambassaden i Washington, DC på 1-202-467-2600 och följ instruktionerna. 

Ibland är man i stort behov av att få tala om livets prövningar på det egna språket. Med våra präster på Svenska Kyrkan in New York -- Pether Ström Broman och Joachim Franzén --  kan du ha ett förtroligt samtal om livet. Prästerna har en ovillkorlig tystnadsplikt vid bikt eller själavårdande samtal. Alla behöver stöd i svåra tider då bekymmer drabbar både kropp och själ. Tveka inte att kontakta våra präster om du är i behov av ett förtroligt samtal.

Ring till Svenska kyrkan i New York: 1-212-832 8443

Joachim Franzén