Meny

Bli medlem!

Medlemskapet utgör själva grunden för kyrkans verksamhet och möjliggör att vi kan vara en kyrka och församling i Washington DC

Swedish Lutheran Church of Washington, DC, är en församling i Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) och under tillsyn av domkapitlet och biskopen i Visby stift.

Församlingen har en helt egen ekonomi och arrangerar aktiviteter.

Församlingens kyrkoherde är stationerad i New York och besöker Washington, DC i samband med gudstjänster.

Församlingen behöver intäkter i form av olika donationer och medlemsavgifter för att kunna genomföra gudstjänster. Kostnader inkluderar hyra av kyrkolokal, musik och sång etc.

Du kan stödja oss genom:
• Aktivt delta i gudstjänst och församlingsliv
• Berätta om vår verksamhet för svenskar du möter
• Donationer
• Låta kyrkan vara förmånstagare i testamente

Bli medlem i SLCW genom att fylla i det elektroniska formuläret nedan eller genom att sända in pdf-filen. Check lämnas i kollekten eller skickas via post till:

Svenska Kyrkan Washington DC
Medlemsansvarig
PO Box 73263
Washington DC, 20056-3263

Viktigt! Vid betalning med check, ställ ut checken till SLCW och ange vad betalningen avser!

Betalning och eventuell donation kan även ske via PayPal (med kreditkort eller via PayPal-konto). Eftersom PayPal tar ut en avgift om $1.80 per transaktion, ber vi er att addera denna till medlemsavgiften vid betalning via Paypal.

---------------------------------------------------

 

Medlemsformulär för 2020 (1 januari - 31 december 2020)

Medlemskategori

_________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

Intresseanmälan

------------------------------------------------------------------

Medlemsförteckning: Då vi skickar ut medlemsförteckningen via e-post ger vi dig här möjligheten att välja vad du vill ska framgå i medlemsförteckningen och om du vill att vi istället sänder materialet via vanlig post.

Medlemsformulär