Meny

Andra svenska föreningar och grupper i området

SWEA

SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige vars syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.SWEA Washington DC är en aktiv avdelning med runt 200 medlemmar i alla åldrar. Om Du är svensktalande kvinna över 18 år är Du välkommen att bli medlem. Vi anordnar roliga och trevliga program som den traditionella ärtsoppan, julbasaren och kräftskivan. Dessemellan anordnar vi utflykter,  Happy Hour, besök på konstutställningar, konsertbesök, m.m. Vårt bibliotek med över 2000 titlar är beläget i House of Sweden och är ett av de största biblioteken för modern svensk litteratur i Nordamerika!

Svenska Sånggruppen och Washington Spelmanslag

Everyone interested in  singing in Swedish  is welcome to attend.


The  Svenska Sånggruppen (Swedish Song Group, SSG) meets once a month (first Thursday- 7 PM) to sing Swedish ballads, hymns, and folk songs to maintain the strong Swedish cultural song traditions and to have a great time doing it!   We meet in Greenbelt, MD.  Our season begins in September and runs through May. No summer time meetings, as some members are in Sweden singing and learning new songs to share.

Svenska skolan för barn

Skolan är en av de största av sitt slag i världen. I år har vi växt igen, men vi har fortfarande plats i de flesta klasserna. Vi välkomnar svensktalande barn och ungdomar av alla nationaliteter i åldrarna 4-18 år till höstterminen. Undervisningen sker lördag mellan 9:30-12:00 i George Mason High School, som ligger centralt i Falls Church, Virginia. Vår skola startades 1976, och följer skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Svenska skolan för språk och kultur

Svenska skolan för språk och kultur är en skola som engagerar hela familjen och anpassar undervisningen till varje elevs individuella behov. Vi har svenskt statsbidrag och följer Skolverkets riktlinjer för kompletterande svenskundervisning. Nu planerar vi för höstterminen 2014! Intresserade familjer är välkomna att höra av sig till:info@swedishlanguageschool.com.

Det finns fem nivåer; från nybörjare till avancerade läsare. Undervisningen sker på lördagar mellan klockan 9:30-12:00 i Mary Ellen Henderson Middle School, Falls Church, VA 22043. Kontakta Ann-Catrine Skoog Ehmer på info@theswedishschool.org