Västra och Östra Vram

Kyrkorna och verksamhet

Ungdomscafé

Ungdomscaféet är för dig som går i årskurs 6 och uppåt

Barnverksamheten i Västra och Östra Vram

Tillsammans med andra barn och vuxna.

Musikverksamheten i Västra och Östra Vram

Kyrkomusik innebär många olika möjligheter till gemenskap och glädje!

Diakoni

– omsorg om och kärlek till medmänniskan

Västra och Östra vrams kyrkliga syförening.

16 januari startar vi upp igen. Därefter varannan tisdag kl 13.30 - 15.30 i Västra Vrams församlingshem. Varmt välkommen som medlem!

Västra Vrams kyrka

Västra Vrams kyrka

Kyrkan invigdes 1869 efter arkitekten Helgo Zettervalls ritningar. Adress: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp

Östra Vrams kyrka

Östra Vrams kyrka uppfördes på 1100-talet med långhus, kor och absid. Något senare byggdes det mäktiga tornet. Adress: Östra Vramsvägen 120, 298 91 Tollarp