Foto: Peter Barvestedt

Sommarkyrka i Västra Vram

Lördag den 20 juli

 

Lördag 20 juli

Foto: Helén Meijer

Kl 17.00    Personal i kyrkan visar och berättar
Kl 18.00    Helgsmålsbön
                Sångprogram med Jennie Nilsson och
                Mia Carlsson
                Kaffeservering

Välkomna!