Kyrkorådet

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. Klicka här för mer info!

Förutom de förtroendevalda ingår även kyrkoherden i kyrkorådet.

Kyrkorådet har som uppgift att som fullmäktiges och församlingens styrelse:
- bereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut samt tillsammans
med kyrkoherden ansvara för att grundläggande uppgifter blir utförda i hela församlingen:
- att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.
- ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning.
- ha övergripande ansvar för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet skall dessutom:
- fastställa visioner, långsiktiga mål och riktlinjer.
- fatta beslut om policydokument och stora strategiska frågor.
- tillsammans med kyrkoherden utarbeta församlingsinstruktionen.
- ansvara för församlingens förvaltning, ekonomi-, fastighets- och personalärenden.
- fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt ge råd och stöd i frågor angående begravningsväsendet.

Klicka här så finner du listan på de som är med i Kyrkorådet i Tollarps församling.