Församlingsråden

Nyhet Publicerad

För varje församling finns ett råd av valda ledamöter

Församlingsråden har som uppgift att:
- utse kyrkvärdar och besluta vilka former av huvudgudstjänst som, utöver högmässa, ska firas i församlingen.
- höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv.
- fastställa ändamål för församlingskollekter.
- besluta om upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har mandat att besluta.
- delta i utarbetandet av den nya pastoratsgemensamma församlingsinstruktionen.