Solnedgång över ett snötäckt och platt landskap. En kedja hänger i förgrunden.
Foto: Kristina Kling

Mötesplatser och internationellt arbete

Vill du engagera dig som volontär eller på annat sätt bidra med dina gåvor?

Stickcafé

Vi träffas varje torsdag i Linderöd kl 18.00-20.00.

Kyrkliga onsdagsgruppen

Västra och Östra Vrams kyrkliga syförening. Träffas varannan tisdag kl 13.30 - 15.30 i Västra Vrams församlingshem. Vi startar upp för våren igen den 18 januari 2022. Varmt välkommen som medlem!