Linderöd

Kyrkan och verksamhet

Barnverksamheten i Linderöd och Äsphult

Tillsammans med andra barn och vuxna

Musikverksamheten i Linderöd och Äsphult

Kyrkomusik innebär många möjligheter till gemenskap och glädje!

Diakoni

– omsorg om och kärlek till medmänniskan

Stickcafé- skapa och ge

18 januari startar vi upp efter juluppehåll. Plats: Annexet i Västra Vram kl. 17.30-19.30.

Linderöds kyrka

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och en halvrund absid. Adress: Kyrkbacken 1, 298 94 Linderöd.

Detta fina insektshotell finns nu på Linderöds kyrkogård!

Tillverkat av Esf-projektet.