Inspirationskväll

Församlingshemmet i Västra Vram, onsdag 22/5 kl. 18.30 "Livet är ingen självklarhet"

Anna Wanselius som själv lever med en obotlig, dödlig sjukdom blir dagligen påmind om detta.

Anna pratar den här kvällen från hjärtat om hur hon lärt sig balansen att leva och dö samtidigt.
Lyckan att leva är en ljus föreläsning som inte lämnar någon oberörd.

Man kan inte påverka hur det går, men hur man mår. Utan min tro hade det inte gått.

Anna Wanselius

Vi bjuder på fika, Välkomna!