Gudstjänster i våra kyrkor vid jul och nyår

Här kan du hitta julens och nyårets gudstjänster. Välkommen!

24/12        Julafton            
Kl 13.30     Julbön med orgelmusik                         Linderöds kyrka
Kl 23.30     Julnattsmässa med julkören                 Linderöds kyrka

25/12        Juldagen
Kl 06.00     Julotta. Christian Holst - trumpet.      Västra Vrams kyrka
Kl 08.00     Julotta. Christian Holst - trumpet.
                    Byagillet bjuder på frukost.                  Äsphults kyrka

26/12        Annandag jul
                    Annandagsgudstjänst - Vi sjunger
                    in julens psalmer. Lilla Vokal-
                    ensemblen medverkar.                          Östra Vrams kyrka

1/1             Nyårsdagen
Kl 18.00     Kvällsmässa                                             Västra Vrams kyrka

2/1             Söndagen efter nyår
Kl 11.00     Högmässa                                                Äsphults kyrka

6/1             Trettondedag jul
Kl 11.00     Gudstjänst med konsert.
                    Christianstads Motettkör sjunger
                    julmusik.                                                   Västra Vrams kyrka