Foto: Magnus Aronson

Coronaviruset Covid-19

Tollarps församling följer utvecklingen av situationen och anpassar verksamheten utifrån den information och de råd vi får genom myndigheter och Lunds stift.

Vi i församlingen får frågor om situationen med coronaviruset Covid-19 och hur det påverkar våra gudstjänster och verksamheter. Nyheterna kring coronaviruset utvecklas ständigt och med hänvisning till Folkhälsomyndighetens anvisningar gör vi bedömningen att inte ställa in våra planerade gudstjänster. Dock så uppmanar vi alla att följa de rekommenderade råden myndigheterna ger med att vara noga med sin hygien och stanna hemma ifall man känner sig sjuk.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer: 
Nedan gäller fram till den 9/2-2022.

Svenska kyrkans inställning är att alla är välkomna för att fira gudstjänst. Därför kommer inte vaccinationsbevis att kontrolleras vid gudstjänsterna, men som tidigare ber vi alla att hålla avstånd och visa hänsyn och stanna hemma vid sjukdomssymtom.

I våra kyrkor:
I Västra Vrams kyrka får vi vara max 50 personer och Äsphults kyrka kan vi vara 50 personer som sitter på anvisade platser. I Linderöds- och Östra Vrams kyrkor har vi möjlighet att vara 25 personer på anvisade platser. 
Upp till åtta personer kan sitta tillsammans i sällskap om ni även i vanliga fall umgås nära. Det är möjligt att lämna sin anvisade plats för att ta emot nattvard, om avstånd hålls till varandra.

I våra församlingshem:
Vid uthyrning (privat tillställning) av våra församlingshem får man vara 20 personer i Västra Vrams församlingshem och max 10 personer i Linderöds församlingshem.  Vid minnesstunder gäller max 50 personer (Västra Vrams församlingshem).

Varmt välkomna att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Guds välsignelse och varma hälsningar Catrin Sundelius, kyrkoherde

VI TAR HAND OM VARANDRA GENOM ATT INTE TA VARANDRA I HAND!
Vi följer dessa råden i våra verksamheter, gudstjänster och förrättningar. Vi följer och uppmanar alla att följa de rekommenderade råden att alltid tvätta händer noga med vatten och tvål. Känner du dig förkyld, febrig och har hosta så stanna hemma!

HUR PÅVERKAS NATTVARDEN?
Västra Vrams pastorat kommer fortsätta att fira gudstjänst och dela ut nattvard, dock med reservation att rutinerna ändras och anpassas efter den rådande situationen. Vi uppmanar alla att vara noga med sin hygien. 


HAR DU FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Expeditionen: 044-31 00 78, se expeditionstider under ”Kontakt/Om oss”.

Vi uppmanar besökare att i första hand använda sig av telefon- eller mailkontakt.

ÄR DU OROLIG ELLER BEHÖVER SAMTALSSTÖD?
Vi människor kan under livet ha behov av att dela våra tankar med någon annan. Det kan handla om den rådande situationen i samhället som vi har för tillfället eller något helt annat som du behöver prata om. Varmt välkommen att söka någon av våra präster eller vår diakoniassistent för samtal.

Kyrkoherde Catrin Sundelius, 044-31 23 78, catrin.sundelius@svenskakyrkan.se

Komminister Peter Barvestedt, 044-34 00 68, peter.barvestedt@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Helén Meijer, 044 - 31 00 24, helen.meijer@svenskakyrkan.se