Covid-19 och vår verksamhet

Vi startar upp vår barnverksamhet igen v.9! Välkomna!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer: 
Nedan gäller fram till den 9/2-2022.

Svenska kyrkans inställning är att alla är välkomna för att fira gudstjänst. Därför kommer inte vaccinationsbevis att kontrolleras vid gudstjänsterna, men som tidigare ber vi alla att hålla avstånd och visa hänsyn och stanna hemma vid sjukdomssymtom.

I våra kyrkor:
I Västra Vrams kyrka får vi vara max 50 personer och Äsphults kyrka kan vi vara 50 personer som sitter på anvisade platser. I Linderöds- och Östra Vrams kyrkor har vi möjlighet att vara 25 personer på anvisade platser. 
Upp till åtta personer kan sitta tillsammans i sällskap om ni även i vanliga fall umgås nära. Det är möjligt att lämna sin anvisade plats för att ta emot nattvard, om avstånd hålls till varandra.

I våra församlingshem:
Vid uthyrning (privat tillställning) av våra församlingshem får man vara 20 personer i Västra Vrams församlingshem och max 10 personer i Linderöds församlingshem.  Vid minnesstunder gäller max 50 personer (Västra Vrams församlingshem).

Varmt välkomna att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Guds välsignelse och varma hälsningar Catrin Sundelius, kyrkoherde