Vi ber!

Vad annat kan vi göra? Bönen är en grund för vår kyrka och gemenskap. Därför är det extra viktigt att få be tillsammans just nu.

Varje morgon klockan nio ber vi med varandra och för varandra.
Ofta i kyrkan.

Var med i bönen där du är, eller kom och sitt en stund i
kyrkorummet.
Tänd ett ljus.
Vill du att vi i bönen ska lyfta något som du bär på så ring eller skicka ett meddelande till Sigrid Linell präst i Västra Vrams
pastorat tel. 044-311142, sigrid.linnell@svenskakyrkan.se
Titta i kalendern här på hemsidan om vi ber i kyrkan den här morgonen.

-----------------------------------------------------------------------

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition att vara förvaltare av din skapelse.
Amen.
Biskop Johan Tyrberg

Tänd ett ljus!

På svenska kyrkans bönewebb kan du skriva en bön eller tända ett digitalt ljus.