Äsphults kyrkogård

Stillhet och ro.

Minneslunden invigdes 1990. Vid denna finns ett konstverk, ritat och tillverkat av församlingsbor. Konstverket föreställer en båt med nät. Där finns plats för smyckning med blommor och ljus.

På kyrkogården, strax intill minneslunden, finns en odaterad sandstenshäll utan inskrift, prydd med ett solkors i hög relief. Denna kan vara en romansk gravhäll eller en s.k bislagssten.

På kyrkogården finns bårhuset, byggt 1957.