Äsphults kyrka

Äsphult kyrka dateras med hjälp av sandstenssockeln till 1100-talets senare del. Adress: Liarumsvägen 808, 298 94 Linderöd.

NÄR TU HÖRER MIT ROP OCH LJUD
LYFT TIT HIERTA UP TIL GUD
GACK TIL KYRKAN FAL DER NED
HÖR GUDS ORD SIUNG LÄS OCH BED

Inskription på den lilla kyrkklockan

Den ena sidan av dopfunten har ett hjul av egendomlig form. Såväl ringen som ekrarna är dubbla och ekrarna skjuter genom ringen, där ändarna klyvs och delarna böjs åtskilda.  

Fals och uttömningshål finns på fotens ena sida. Dopfuntens höjd är 85,5 cm och den är gjord för ned-doppning av barnet. Detta var det ursprungliga tillvägagångssättet vid dop.

Numera finns ett dopfat i mässing med inskriptionen:" DENNE MU.LLER HAFVER ERLIG OCH GUDFRUKTIF QVINNE KIRSTINE SL:CLAUS PERSSONS I VAE GIEVET TILL ESPOLTS KIRKE 1661".

Dopfunten av sandsten är det äldsta inventariet, troligen jämngammal med kyrkan. Den är fyrrkantig och klädd med palmettfris, rund- och repstavar, rundfält samt hjul.

Altaruppsatsen, från början av 1700-talet, har snidats i barockstil av ystadsbildhuggaren Matthias Stenberg. Mittpartiet är en nattvardsrelief, flankerad av kolonner med utsirade kapitäl och lisener samt pasrvis ställda evangeliegestalter. Ovanför ett stadigt bjälklag finns ett överstycke med änglagestalter samt Lammet och korsfanan.

"Ära vare Gud i höjden" står skrivet under Lammet och nere vid altarbordet finns ett lov till trefaldigheten på latin. Evangelisterna står i ordning från vänster: Lukas, Matteus, Markus och Johannes.

Predikstolen består av delar från olika epoker, 16-, 17 och 1800-talen är representerade. Den är indelad i fält, begränsade från varandra av hörnpelare. Fälten är försedda med målade motiv och inramade med målat listverk. I mitten ser vi Kristus med det korsprydda klotet, flankerad till vänster av Moses med lagens tavlor och till höger av Aron med stav i höger hand och rökelsekar i vänster.