Äsphult

Kyrkan och verksamhet

Barnverksamheten i Linderöd och Äsphult

Tillsammans med andra barn och vuxna

Musikverksamheten i Linderöd och Äsphult

Kyrkomusik innebär många möjligheter till gemenskap och glädje!

Diakoni

– omsorg om och kärlek till medmänniskan

Äsphults kyrka

Äsphults kyrka dateras med hjälp av sandstenssockeln till 1100-talets senare del.

Äsphults kyrkogård

Stillhet och ro.