Äsphult

Kyrkan och verksamhet

Musikverksamheten i Linderöd och Äsphult

Kyrkomusik innebär många möjligheter till gemenskap och glädje!

Terminsstart för frukostgemenskap

14 september kl. 9.00 startar frukostgemenskapen igen i Betaniakyrkan.

Äsphults kyrka

Äsphults kyrka dateras med hjälp av sandstenssockeln till 1100-talets senare del.

Äsphults kyrkogård

Stillhet och ro.

Kyrkans skog Brostorp

I skogen ligger vårt vackra kapell där vi under sommarhalvåret firar gudstjänster, har berättaraftnar och café.