2 Advent

Gudstjänst i Linderöds kyrka med avtackning av Kristina Ibstedt.

Denna gudstjänst sänds live på pastoratets facebooksida och finns tillgänglig här på hemsidan att se från och med måndag 7/12.

Kyrkoherde Catrin Sundelius - präst. Kyrkvärdar Marie Kristofferson-Persson och Kin Strandkvist samt förskollärare Maria Zentio medverkar. Cecilia Landgren - musiker och Matilda Rask-Olsson - vaktmästare. Avtackning av församlingspedagog Kristina Ibstedt. Psalmer 39 Jesus för världen, 490 Guds son en gång i morgonljus, 856 Tänd ljus och 826 Gå med Gud. Postudium: Andantino av Cesar Franck.

Klicka på länken nedan för att se gudstjänsten!

Dagens kollekt går till :
Svenska Soldathemsförbundet, 50%
S:t Lukasföreningarna i Lund, Malmö,
Helsingborg, Kristianstad och Nordvästra
Skåne, 50%.
Swisha kollekten till: 123 304 94 42.
Märk swish: KOLLEKT