Foto: Per Hökpers

Vidåkerskapellet

Vidåkerskapellet är ett lite mindre kapell som ligger i anslutning till Västra Vingåkers kyrka och främst används till begravningar.

Vidåkerkappellet är vårt begravningskapell som rymmer ungefär 80 personer. I kapellets källare finns även bisättningsrum och kylrum där kistorna förvaras i väntan på begravning.

Vidåkerskapellets historia

Den fjärde utvidgningen av V.Vingåkers kyrkogård gjordes 1930. Utvidgningen omfattade den vänstra och högra sidan av det nuvarande Vidåkerskapellet samt Norra Terassen, närmast ekonomiområdet.  Utöver en nödvändig utvidgning fanns ett behov av en mera ändamålsenlig gravkällare. Den befintliga låg under sakristian. Innan utvidgningen av kyrkogården påbörjades, byggdes en ny gravkällare mellan de planerade gravfälten och blev färdig redan 1929. En sval källare med bra utrymmen och ett enkelt jordgolv. Först året därpå var den nya kyrkogården iordningställd, ritad av Sune Axelssons pappa, Karl. Så där kapellet står i dag, var det endast grönområde, mellan de nya gravfälten och med en gravkällare under jord.

Ett annat behov var också ett begravningskapell.  Ett kapell endast för jordfästningar och till för andra trossamfund, samt för borgerliga förrättningar. Ritningar på ett kapell med lokal anknytning fanns att hitta i Landsarkivet och Vidåkerskapellet stod färdigt 1934. Och som vi ser i dag, är det uppfört ovanpå gravkällaren från 1929.

Men originalet finns i Jönköping. Under sin tid som Landshövding i Jönköpings Län, så ritade mångsysslaren Erik Dahlberg kapellet och det stod färdigt 1692. Till skillnad mot vårat kapell så byggdes det helt av trä och finns att beskåda på Jönköpings Slottskyrkogård.En annan skillnad är också att Slottskapellet är ett invigt kyrkorum med gudstjänster de flesta helger under året. En stor renovering gjordes under 80-talet och fortfarande är det en pampig träbyggnad.

Vidåkerskapellet har också genomgått en del renoveringar under åren. 1972 tillkom ett kransrum samt installerades det kylboxar med plats för 8 kistor. För att få smidigare transporter mellan källare och förrättningslokal, så installerades en hiss. Fasaden samt taket skrapades, putsades och målades om 1975. Under 1993 gjordes kransrummet om till ett vackert bisättningsrum, samt togs kylboxarna bort och kistrummet fick modernare teknik och är i dag ett komplett kylrum. Kupolerna på taket hade känat ut och nytillverkade monterades 1999, samtidigt som taket målades om och fasaden lagades. Det senaste projektet tillkom våren detta år. Kapprummet blev aningen större, toalett installerades och ceremonilokalen fick en reservutgång. I anslutning till den så tillkom en handikappramp.

2010 renoverades Vidåkerskapellet invändigt för och återställdes i största möjliga mån till orginalutseendet.