Foto: Pia Lundberg

Samtal och stöd

Ibland kan vi i vår livssituation behöva någon att vända oss till. I våra församlingar finns utbildad personal med tystnadsplikt när du känner att du behöver kontakta någon utomstående.