Foto: Per Hökpers

Österåkers kyrka

Österåkers kyrka har anor från 1100-talet, men idag går tankarna till 1700-tal när kyrkan ses utifrån. Insidan vittnar om att närbelägna Forsby säteri längre hade patronatsrätt.

Österåkers kyrka återinvigdes 1 advent 2019 av biskop Johan Dalman. Foto: Cecilia Ramäng

Österåkers kyrka är nyrenoverad och återinvigdes 1 advent 2019 av biskop Johan Dalman. 

Klockstapeln norr om kyrkan är ritad av Carl Christoffer Gjörwell och uppförd 1801.

Kyrkan äger ett stort antal tavlor, i synnerhet porträtt av olika ägare till Forsby.

Det äldsta inventariet är ett rökelsekar av 1200-talstyp.

I koret och på kyrkans norra vägg hänger åtta stycken huvudbaner tillhörande olika ägare till Forsby säteri.

Ett medeltida altarskåp hänger på den södra väggen. Det är troligen ett svenskt arbete, i mitten framställs korsfästelsen och på ömse sidor därom S:t Olof och S:t Eskil. Predikstolen är utförd av bildhuggaren Anders Heysig år 1700.

1786 ägde den sista stora ombyggnaden rum då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.
Altatuppsatsen från 1788 ritad av Johan Tobias Sergel består av ett förgyllt kors och några av Kristi pinoredskap.

Österåkers kyrka är i sina äldsta delar från 1100-talets senare hälft men är sedan om- och tillbyggd ett flertal gånger.