Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker Besöks- och postadress: Storgatan 70, 64330 VINGÅKER Telefon:+46(151)14100 E-post till Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Österåkers kyrka

Österåkers kyrka har anor från 1100-talet, men idag går tankarna till 1700-tal när kyrkan ses utifrån. Insidan vittnar om att närbelägna Forsby säteri längre hade patronatsrätt.

Österåkers kyrka renoveras och hålls därför stängd. Renoveringen beräknas vara klar och redo för invigning den första advent. Fram tills dess firas Gudstjänsterna i Österåkers församlingshem.

Klockstapeln norr om kyrkan är ritad av Carl Christoffer Gjörwell och uppförd 1801.

Kyrkan äger ett stort antal tavlor, i synnerhet porträtt av olika ägare till Forsby.

Det äldsta inventariet är ett rökelsekar av 1200-talstyp.

I koret och på kyrkans norra vägg hänger åtta stycken huvudbaner tillhörande olika ägare till Forsby säteri.

Ett medeltida altarskåp hänger på den södra väggen. Det är troligen ett svenskt arbete, i mitten framställs korsfästelsen och på ömse sidor därom S:t Olof och S:t Eskil. Predikstolen är utförd av bildhuggaren Anders Heysig år 1700.

1786 ägde den sista stora ombyggnaden rum då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.
Altatuppsatsen från 1788 ritad av Johan Tobias Sergel består av ett förgyllt kors och några av Kristi pinoredskap.

Österåkers kyrka är i sina äldsta delar från 1100-talets senare hälft men är sedan om- och tillbyggd ett flertal gånger.