Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Musik

I Västra Vingåkers och Österåkers församlingar finns ett rikt och varierat musikliv. Musiken är central för församlingarnas liv och framförallt dess gudstjänst, där alla våra körer och instrumentalelever medverkar regelbundet.