Foto: Alex & Martin /IKON

Mötesplatser

PGA COVID-19 ÄR NEDANSTÅENDE VERKSAMHETER INSTÄLLDA TILLSVIDARE Vår församling vill erbjuda mötesplatser för människor i livets alla skeden.

Frivilliggruppens månadsmöten

Frivilliggruppen träffas i Västra Vingåkers kyrka kl. 10.00 - 11.30.

För 2021 är följande datum bokade:

1 februari

1 mars

12 april

3 maj

7 juni

6 september

4 oktober

1 november

6 december

För mer info kontakta Heléne, 0151-120 82.

Trivselcafé

Foto: Linda Mickelsson

Trivselcaféet tar en paus tills restiriktionerna ang Corona lättar.

Vi samtalar, syr, stickar och umgås tillsammans, samt avslutar med en andakt. Varje torsdag kl 13.30-15.30 på Kyrkans hus. Ingen föranmälan.