Meny

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Av Kyrkoordningen som är svenska kyrkans regelverk framgår det att Kyrkorådet ska

  1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom,
  3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, och
  4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. 

Kyrkorådet är politiskt tillsatt och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet.

Deltagarlista för Kyrkoråd i Västra Vingåkers och Österåkers pastorat

Namn                                   Roll

Andersson, Monica                Ledamot

Granström, Monica               Ersättare

Hultgren, Ingrid                     Ledamot

Karlsson, Margareta              Ledamot

Karlsson, Lars Gunnar            Ersättare

Lind, Ingvar                           Ledamot

Lind, Kjell                              Ersättare

Lindfors, Inger                       Ledamot

Palm, Therese                       Ledamot

Persson, Arne                       Vice ordförande

Pettersson, Arne                   Ersättare

Pettersson, Sven-Arne          Ersättare

Rask, Erika                            Ledamot

Rosenberg, Thore                 Kyrkoherde

Widén, Arnold                       Ersättare

Vikman, Nils                          Ersättare

Vogt, Peter                          Ordförande

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat Kyrkoråd

 

protokoll från kyrkorådets sammanträde