Foto: Magnus Aronson /IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter. Efter valet 2017 är fördelningen av mandaten följande: Socialdemokraterna (S) 11 mandat, Centerpartiet (C) 7 mandat, Öppen Kyrka (ÖKA) 4 mandat SD 3 mandat .

Deltagarlista för Kyrkofullmäktige i Västra Vingåkers och Österåkers

pastorat

Namn                                                         
Roll

Jonsson, Kristina                                       
Ordförande

Persson, Arne                                           
Vice ordförande

Karlsson, Lars Gunnar                               
Andre vice ordförande

Andersson, Gunborg                                 
Ledamot

Andersson, Sigvard                                 
Ledamot

Carlstedt, Per                                           
Ledamot

Christensen, Glenn                                   
Ledamot

Hultgren, Ingrid                                         
Ledamot

Karlsson, Lars-Göran                               
Ledamot

Karlsson, Louise                                       
Ledamot

Karlsson, Margareta                                 
Ledamot

Lind, Ingvar                                               
Ledamot

Lind, Kjell                                                     
Ledamot

Lindfors, Inger                                          
Ledamot

Olausson, Ann-Christine Rönn                 
Ledamo
t

Palm, Therese                                           
Ledamot

Pettersson, Gunnel Avenstedt                 
Ledamot

Pettersson, Sven-Arne                             
Ledamot

Rask, Erika                                                
Ledamot

Vikman, Nils                                               
Ledamot

Vogt, Peter                                               
Ledamot

Widén, Arnold                                           
Ledamot

Andersson, Monica                                   
Ersättare

Eklöf, Christina                                         
Ersättare

Granström, Monica                                   
Ersättare

Huss, Sven Erik                                         
Ersättare

Jonsson, Viking                                         
Ersättare

Larsson, Caisa Sävheden                         
Ersättare

Larsson, Jörgen                                         
Ersättare

Persson, Ann-Mari                                   
Ersättare

Pettersson, Arne                                       
Ersättare

Pettersson, Caroline                                 
Ersättare