Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter. Efter valet 2017 är fördelningen av mandaten följande: Socialdemokraterna (S) 11 mandat, Centerpartiet (C) 7 mandat, Öppen Kyrka (ÖKA) 4 mandat SD 3 mandat .

Deltagarlista för Kyrkofullmäktige i Västra Vingåkers och Österåkers

pastorat

Namn Roll

Andersson, Monica                                    Ersättare

Andersson, Gunborg                                  Ledamot

Andersson, Sigvard                                    Ledamot

Carlstedt, Per                                            Ledamot

Christensen, Glenn                                     Ledamot

Eklöf, Christina                                          Ersättare

Granström, Monica                                    Ersättare

Hultgren, Ingrid                                          Ledamot

Jonsson, Viking                                          Ersättare

Jonsson, Kristina                                        Ledamot

Jäger, Stefan                                             Ersättare

Karlsson, Louise                                         Ledamot

Karlsson, Margareta                                   Ledamot

Karlsson, Lars Gunnar                                 Andre vice ordförande

Karlsson, Lars-Göran                                  Ledamot

Larsson, Caisa Sävheden                             Ersättare

Larsson, Jörgen                                          Ersättare

Lind, Ingvar                                                Ledamot

Lind, Kjell                                                   Ledamot

Lindfors, Inger                                           Ledamot

Olausson, Ann-Christine Rönn                    Ledamot

Palm, Therese                                            Ledamot

Persson, Arne                                            Vice ordförande

Pettersson, Arne                                        Ersättare

Pettersson, Caroline                                   Ersättare

Pettersson, Gunnel Avenstedt                     Ledamot

Pettersson, Sven-Arne                               Ledamot

Porsvant, Gunilla                                        Ledamot

Rask, Erika                                                 Ledamot

Widén, Arnold                                            Ledamot

Widén, Monica                                           Ordförande

Vikman, Nils                                               Ledamot

Windahl, Pia                                               Ersättare

Vogt, Peter                                                Ledamot

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat Kyrkofullmäktige

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL