Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Kontakt

Församlingsexpeditionen är ofta din första kontakt med församlingen som finns i Kyrkan hus i Vingåker. Här kan du bl.a. boka tider för dop, vigslar eller begravning.

Församlingsexpeditionen hanterar också in- och utträden.

Du når församlingsexpeditionen på telefon 0151-141 00 eller genom besök. Expeditionen är öppen vardagar kl. 10.00-12.00 
Eftermiddagar svarar vi i mån av tid.

Postadress

Västra Vingåkers och Österåkers församlingar
Storgatan 70
643 30 Vingåker

Telefon

Telefon: 0151-141 00

Skicka e-post till expeditionen

Präster

Thore  Rosenberg

Thore Rosenberg

Kyrkoherde

Anders Torby

Anders Torby

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Komminister

Diakoner

Per Skogfeldt

Per Skogfeldt

Diakon

Elisabeth Holm

Elisabeth Holm

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Diakon

Pedagog

Ingrid Odebäck

Ingrid Odebäck

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Pedagog

Musiker

Carl-Henrik Gustavsson

Carl-Henrik Gustavsson

Kyrkomusiker, Ekonom

Administratörer

Cecilia  Ramäng

Cecilia Ramäng

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Administration, kyrkobokföring

Mer om Cecilia Ramäng

Bokning av lokaler, dop, vigsel, begravning.

Helena Öhrn

Helena Öhrn

Administration - ekonomi, Administration - kyrkogård

Mer om Helena Öhrn

Ekonomi. Begravningsärenden, gravskötslar.

Frivilligsamordnare

Heléne Berggren

Heléne Berggren

Frivilligsamordnare.

Kyrkvaktmästare

Inga-Lill Larsson Mellbin

Inga-Lill Larsson Mellbin

Kyrkvaktmästare Västra Vingåker

Petra Ampén

Petra Ampén

Kyrkogårds/kyrkvaktmästare Österåker

Rune Magnell

Rune Magnell

Lokalvårdare

Kyrkogårdsarbetare

Jens Nilsson

Jens Nilsson

Kyrkogårdsföreståndare

Roger Nordqvist

Roger Nordqvist

Kyrkogårdsarbetare

Caroline Björk

Caroline Björk

Kyrkogårdarbetare

Misha Tavassoli

Misha Tavassoli

Kyrkogårdsarbetare, säsong

Andreas Ampén

Andreas Ampén

Kyrkogårdsarbetare säsong

Lars Hansson

Lars Hansson

Kyrkogårdsarbetare säsong

Erik  Rosell

Erik Rosell

Kyrkogårdsarbetare säsong

Förtroendevalda