Kalender

Församlingarna följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och det innebär att det får vistas max 50 personer samtidigt i våra kyrkor. När det är möjligt försöker vi att hitta alternativa lösningar om fler skulle vilja besöka en gudstjänst. Ví hoppas på förståelse och hjälp från personal och besökare att minska smittspridningen i samhället så mycket vi bara kan.