Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Internationellt arbete

Vi arbetetar med internationella frågor på flera olika sätt, fr.a. genom vårt insamlingsprojekt, genom rättvis handel och genom vårt arbete med asylsökande och flyktingar.

Internationella gruppen

Den internationella gruppen arbetar med att informera om Svenska kyrkans internationella arbete, skapa opinion kring solidaritets- och rättvisefrågor och att samla in pengar t.ex. genom bössinsamling.Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan strunta i hur vi människor hanterar skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och förvalta den för kommande generationer. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är ett viktigt skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap.

Vill du hjälpa oss att tillsammans skapa en bättre värld? Engagera dig i den internationella gruppen!

Gruppen är öppen för alla som vill engagera sig i internationella frågor.

Kontaktperson: Karl-Erik Jansson tel. 070-915 20 03