Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker Besöks- och postadress: Storgatan 70, 64330 VINGÅKER Telefon:+46(151)14100 E-post till Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och den mötesplats som församlingens liv utgår från.

Från första stund samlades de kristna till gudstjänst. Från början var de inte så många. På en del platser var de förföljda för sin tros skull. Det fanns ett behov att träffas och lyssna till berättelserna om Jesus, höra tolkningar omJesu liv och död och uppståndelse. Formen för gudstjänsten ärvde man i viss mån från sin gamla judiska tro. Inslaget av textläsning kände man igen från synagogan.

Nattvardsfirande
Bild: Magnus Aronson

Måltiden viktig

Redan tidigt i den kristna historien blev måltiden ett viktigt inslag i gemenskapen. Det var en kärleksmåltid då man delade med sig av maten. Måltiden utvecklades snart till en handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Den måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta.

Gudstjänster i våra församlingar

I Västra Vingåkers kyrka och Österåkers kyrka firar vi gudstjänster varje söndag. 

I Baggetorps församlingshem firas gudstjänt ungefär var tredje vecka med undantag för sommarmånaderna.

Tiderna annonseras i Katrineholmskuriren och naturligtvis här på hemsidan i kalendariet.

Sinnesrogudstjänst

Sista fredagen varje månad kl. 18 firas en enkel gudstjänst, som utgår från sinnesrobönen, i Västra Vingåkers kyrka.

Livets gudstjänster