Foto: Linda Mickelsson /IKON

Gravskötsel

Som anhörig kan man välja att själv sköta gravplatsen eller överlåta arbetet till oss på kyrkogårdsförvaltningen.

Följande tjänster kan erbjudas:

  • skötsel av gravrabatt eller planteringslåda
  • plantering av vår- och sommarblommor
  • utplantering av ljung
  • krans- och bukettutlägg
  • tändning av gravljus

Årsskötsel

Årsskötsel innebär en årlig betalning av det aktuella skötselavtalet.
I början av varje år skickas en faktura för de tjänster som man har beställt.
Fakturan är en så kallad förskottsfaktura vilket innebär att den fungerar som ett årligt avtal.
Om betalningen uteblir så upphör också avtalet.
Fakturan fungerar på så vis som ett erbjudande, och om inga önskemål om ändring av skötselavtalet kommer in till oss gäller samma avtal löpande ett år i taget.
För prisuppgifter kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Avräkningsavtal

När det gäller avräkningsavtal betalar man en summa om uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla. Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå kan vi inte garantera att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år.
Ett avräkningskonto öppnas där pengarna sätts in och varje år skickas ett saldobesked ut.
Grundgarantin är att avtalet gäller så länge den finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas när pengarna tagit slut och kontot avslutas. Den som så vill kan naturligtvis teckna ett nytt skötselavtal igen. För prisuppgifter kontakta kyrkogårdsförvaltingen.