Foto: Alex & Martin /IKON

Västra Vingåkers Församlingskår

Västra Vingåkers församlingskår är en del av Svenska kyrkans Lekmannaförbund.

Församlingskåren är en del av Svenska kyrkans Lekamannaförbund. Församlingskårens mål är att erbjuda en varm kristen gemenskap för människor, och erbjuder programkvällar samt gör bussutflytker ett par gånger per år

Lekmannaförbundet beskriver sig själva såhär:

  • Svenska kyrkans lekmannaförbund samlar kvinnor och män, föräldrar och barn samt familjer till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan.
  • Svenska kyrkans lekmannaförbund främjar kristen gemenskap och fördjupning i kristen tro och i kyrkans liv.
  • Svenska kyrkans lekmannaförbund skapar opinion för kristen tro och kristna värderingar i samhällslivet
  • Svenska kyrkans lekmannaförbund är en mötesplats inom kyrkan för samtal om  kyrkans uppgifter och möjligheter
  • Svenska kyrkans lekmannaförbund verkar för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och är en röst för lekmän i Svenska kyrkan.

Läs mer om Svenska kyrkans Lekmannaförbund