Foto: Pia Lundberg

Enskilda samtal

För dig som vill ha ett enskilt samtal finns församlingens diakoner och präster till förfogande. Alla är välkomna oavsett livsåskådning. Vi har tystnadsplikt. Ingen avgift då verksamheten finansieras av medlemsavgifter.

Information och tidsbeställning

Vill du veta mer om, eller beställa tid för enskilda samtal kontakta då någon av oss:

Per Skogfeldt

Per Skogfeldt

Diakon

Elisabeth Holm

Elisabeth Holm

Diakon

Thore  Rosenberg

Thore Rosenberg

Kyrkoherde