Foto: Madelen Zander /IKON

Diakoni

Med diakoni menas social verksamhet på kristen grund. Ett uppdrag till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet och respekt möta varandra i utsatta livssituationer.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni är hela kyrkans ansvar och angelägenhet. Alla döpta har en självklar uppgift att vara medmänniska men diakonerna har ett alldeles särskilt uppdrag att vara ledare för diakonin i församlingen.

Diakonen är den som har kunskap om den sociala situationen i församlingen, den som bevakar hur förändringar i samhället drabbar svaga grupper och finns med i diskussioner kring detta. Diakonen är också den som man kan vända sig till för samtal i situationer när livet gör ont.

Diakonalt arbete kan handla om arbete med dem som av olika skäl hamnat i en utsatt situation. Skälen, bland många andra, kan vara sjukdom, sorg, sociala problem, missbruk, psykisk ohälsa, ålderdom eller ensamhet.

Alla människor har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Varje människa har ett okränkbart värde. Det är en viktig uppgift för Svenska kyrkans arbete med utsatta människor i Sverige och andra länder att hävda det - hur livet än ser ut.

Diakon

Per Skogfeldt

Per Skogfeldt

Diakon