Foto: Alex & Martin/IKON

Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i de flesta församlingar. Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten.

Begravningsombudets uppgift är att:

  • Hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska Kyrkan och andra berörda parter.
  • Ta reda på önskemål rörande verksamheten från icke-medlemmar i Svenska Kyrkan samt förmedla dessa till kyrkogårdsförvaltningen.
  • Få tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten och vara informerad om hur begravningsavgiften används. Avgifterna ska oavkortat gå till begravningsverksamheten.
  • Årligen avge rapport till länsstyrelsen.