Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker Besöks- och postadress: Storgatan 70, 64330 VINGÅKER Telefon:+46(151)14100 E-post till Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i de flesta församlingar. Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten.

Begravningsombudets uppgift är att:

  • Hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska Kyrkan och andra berörda parter.
  • Ta reda på önskemål rörande verksamheten från icke-medlemmar i Svenska Kyrkan samt förmedla dessa till kyrkogårdsförvaltningen.
  • Få tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten och vara informerad om hur begravningsavgiften används. Avgifterna från personer som inte tillhör Svenska Kyrkan ska oavkortat gå till begravningsverksamheten.
  • Årligen avge rapport till länsstyrelsen

Läs mer på Vingåkers kommuns hemsida.