Foto: Per Hökpers

Begravning

Det är svårt att förlora en anhörig. Vi i Västra Vingåkers och Österåkers församlingar vill gärna vara ett stöd i ett svårt skede av livet.

Hur gör vi?

När någon har avlidit är det ingen brådska, utan låt allt ta sin tid. Ni behöver inte boka begravning direkt utan kan vänta några dagar.

Hur bokar man?

De flesta tar hjälp av en begravningsbyrå som ordnar allt det praktiska runt en begravning som t.ex. bokning, blommor och transporter av den avlidne. Om ni inte anlitar en begravningsbyrå så kontaktar ni församlingsexpeditionen på telefon 0151-141 00 för att boka begravning.

Var och när äger begravningen rum?

Begravningar kan ske i någon av våra kyrkor i Österåker eller Västra Vingåker. I Västra Vingåkers kyrka går det att ha begravning antingen nedanför kortrappan eller i Mariakapellet. Mariakapellet rymmer ungefär 30 gäster.

Det går också bra att boka begravning i Vidåkerskapellet. Det används även för borgerliga begravningar.

Vad händer när man bokat tid för begravning?

När man bokat tid för begravning så kommer den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten att höra av sig för att boka en tid när vi träffas. Prästerna tycker att det är viktigt att få möjlighet att träffa er anhöriga och få tala om den ni förlorat. Under samtalet försöker prästen att skapa sig en bild av den avlidne för att begravningsgudstjänsten ska kunna utformas så personlig som möjligt. Vid samtalet med prästen är det ofta bra om man är flera anhöriga med, om det är möjligt, och gärna från flera olika genarationer. När vi talat om den person för vilken begravningsgudstjänsten ska hållas så blir det lättare att finna texter, psalmer och musik som passar. Det är viktigt att ni berättar om önskemål och funderingar som ni har, så tänk gärna igenom innan vad ni har för önskemål kring begravningsgudstjänsten.

Berätta också för prästen om ni önskar att han/hon deltar vid en eventuell samling (minnesstund) efter begravningsgudstjänsten och vad ni i så fall vill att han/hon hjälper till med vid minnesstunden.

Musiken i begravningsgudstjänsten

Vid en begravningsgudstjänst är musiken ofta viktig. Det som ingår i den vanliga begravningsgudstjänsten är att organisten spelar ett stycke i början och ett i slutet av gudstjänsten. Om avskedstagandet sker i kyrkan, vilket det gör vid kremering, brukar också organisten spela musik under avskedstagandet. Detta diskuterar ni tillsammans med prästen som har god kännedom om musik som är lämplig vid begravningar. Om ni vill förbereda er innan ni träffar prästen så går det att lyssna på lämplig musik på www.kyrkomusik.se.

Om ni vill ha en sångsolist eller en solist som spelar ett instrument så är det något ni normalt ordnar själva. Begravningsbyrån kan hjälpa er att hitta en lämplig solist för era önskemål.

Vidåkerskapellet i Vingåker Foto: Per Hökpers

I kyrkan/kapellet

Foto: Gustaf Hellsing

Kom gärna i god tid till kyrkan/kapellet. Det är skönt att få en stund på plats innan allt börjar. Att få titta på blommor som sänts eller bara få sitta på plats i lugn och ro.

Om ni vill fotografera kistan och blommorna i kyrkan, gör gärna det innan begravningen börjar.

Efter begravningsgudstjänsten - minnesstunden

Vid minnesstunden är det vanligt att man ställer fram ett porträtt på den avlidne på ett minnesbord. Foto: Alex och Martin

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att man träffas och äter något eller dricker kaffe tillsammans, något som ofta kallas för minnesstund. Minnesstunden kan äga rum i församlingshemmet i Österåker (Prästgården), Kyrkans hus i Vingåker eller på någon annan plats som ni väljer. Ta gärna med ett foto eller något annat som är personligt till minnesstunden, det är fint att ställa upp på ett bord som en påminnelse om varför ni samlats. Ofta blir minnesstunden en ljus och glad stund då ni tillsammans får minnas den avlidne. Det är vanligt att läsa gåvotelegram och sjunga någon psalm eller sång tillsammans vid minnesstunden.

Våra kyrkogårdar

Västra Vingåkers kyrka

Västra Vingåkers kyrkogård

Kyrkogården vid Västra Vingåkers kyrka

Österåkers kyrkogård

Kyrkogården vid Österåkers kyrka erbjuder många vackra miljöer