Foto: Hanna Hummelbo

Ministranter

Som ministrant och ministrantledare har man särskilt ansvar i högmässan i Vreta klosters kyrka och i mässan i Allhelgonakyrkan. Man kan till exempel bära kors och ljus, ta upp kollekt eller duka nattvardsbordet.

Ministranten är en medhjälpare som har ett särskilt ansvar för vissa delar i mässan, till exempel bära ljus, kors och evangeliebok, assistera vid dukandet av nattvardsbordet och ta emot kollekten. Det brukar vara två-tre stycken av årets konfirmander varje söndag. 

Ministrantledaren är en medhjälpare som har ett särskilt ansvar för att leda ministranterna i mässan.

  • Ministrantledaren (ML) leder och instruerar ministranterna (M) på uppdrag av celebranten (prästen som har ansvar för mässan).
  • ML hjälper M tillrätta när de kommer. Är med på genomgången 10.00 med alla andra som har särskilt ansvar i mässan inför mässan. Instruerar och delar upp de olika uppgifter som M kan ha: Bära ljus, kors och evangeliebok, assistera vid dukandet av nattvardsbordet och ta emot kollekten.
  • ML och M går igenom allt på plats i kyrkan innan mässan och tillfrågar celebranten om frågor finns.
  • Som ML är man ansvarig och leder dukandet av nattvardsbordet.
  • ML ska vara lyhörd mot M och deras vilja.