Foto: Anette Steen

Klosterhuset

Klosterhuset är ett av Sveriges få helt bevarade klosterbyggnader, ett ståtligt stenmagasin från 1200-talets andra hälft. De fyra rundbågiga portalerna på östra sidan har lett in till de två stora salarna med kryssvalv. Sannolikt har huset byggts i samband med klostrets renovering efter en förödande brand på 1240-talet.

Klostret återinvigdes 1289, i närvaro av kung Magnus Ladulås och drottning Helvig. Förmodligen stod Klosterhuset klart vid denna tidpunkt. Huset har säkerligen fungerat som magasin för klostrets värdefulla tillgångar, spannmål och
andra naturalier.

Klostrets ekonomi grundades på ett antal gårdar och gods, som levererade sina produkter, sin avrad (arrende) till klostret. I området fanns klostrets ekonomiområde.

I samband med ledningsdragningar inför det planerade besökscentrumet hösten 2017 upptäcktes en rad murade grunder till ytterligare ett antal byggnader som kom fram i de smala schakten. Det rör sig om flera hittills okända medeltida byggnader, säkerligen delar i klostrets ekonomiområde.

Efter reformationen 1527 fick Vreta fortsätta som kloster en tid, under den inflytelserika abbedissan Sigrid Botolfsdotter, men de sista systrarna dog 1582. Klosterhuset har säkert fortsatt att användas som magasin för prästgården. Invid parkeringen hittades 2017 ytterligare husgrunder från tiden efter reformationen.

I början av 1800-talet har huset renoverats och fungerat som magasin i samband med byggandet av Göta kanal. Då sattes portalerna igen och stora öppningar på husets kortsida togs upp. Klosterhuset renoverades på 1920-talet och här inrymdes en utställning med arkitekturfragment från utgrävningen av klosterområdet. Men stenhuset har länge framstått som en solitär, en byggnad långt från klosterområdet vid kyrkan. Under lång tid har byggnaden sovit en törnrosasömn.

Lämningarna efter det medeltida klostrets ekonomiområde väntar på att få  undersökas och utforskas. Vi kan konstatera att klostrens roll som storhushåll och plats för produktion än så länge är litet känt, särskilt när det gäller kvinnliga kloster i Sverige. Under gräsmattan framför Klosterhuset väntar en helt ny historia på att få öppna sig och berätta ojm klostrets vardagsliv.

Utställningen i norra delen

Föremålen i utställningen är funna i samband med restaureringen av klosterkyrkan på 1910-talet och vid den arkeologiska undersökningen av klostret under 1920-talet. Samtliga föremål är huggna i kalksten, som brutits i närbelägna kalkstensbrott. Föremålens inventarienummer inom parentes.

tak

1. Tak från absid
Sannolikt tillhörande den Stenkilska familjens gravkor, täckt av 11 stycken takstenar av kalksten. (591). Rekonstruktion.
2. Handkvarn (143).
3. Del av runt fönster (415 och 416).
4. Taksten. Funnen i södra korsgången (292).
5. Taksten. Från 1100-talets första hälft, tidigare placerad på någon av den äldsta kyrkans korabsider, funnen sekundärt inmurad i nisch i koret (493).
6. Taksten (309).
7. Taksten. Från 1100-talets första hälft, funnen sekundärt inmurad i norra korarmens östportal, ”porta mortuorum” (de dödas port till kyrkogården), tidigare placerad på någon av den äldsta kyrkans korabsider (113).
8. Taksten (405).
9. Takstenar (110 och 406).
10. Profiltegel. Troligen från portal (565-568).
11. Taktegel. Så kallad munk och nunna (407-412).

Foto: Anette Steen

Valv & fönster

12. Valvsten. Från triumfbågens södra del. (419-422).
13. Del av valv. Huggen med tandad mejsel och slipad, datering 1200- eller 1300-talet (552).
14. Del av sköldbåge. Valvbåge som löper längs med väggen, funnen i klostrets korsgång, från 1100-talet. (60).
15. Del av runt fönster. Behuggen med tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (558).
16. Fönster. Del av triumfbågen (434).
17. Valvsten (28).
18. Del av runt fönster (554).
19. Del av runt fönster (553).
20. Del av fönster (125).
21. Fönster (439-445).
22. Del av valv (551).
23. Fönster. 12 fragment från ett romanskt rundbågigt fönster (592). Rekonstruktion.
24. Solbänk. Fönstrets nedre bänk (138).
25. Del av fönster med fals för fönsterramen (80).
26. Del av fönster (432).
27. Solbänk till fönster. Fönstrets nedre bänk (127).
28. Runt fönster med två fragment av masverk (593). Rekonstruktion.
29. Solbänk till fönster. Fönstrets nedre bänk (556).
30. Fönsterdel med hål efter stormjärn (439).
31. Fönsterdel. Behuggen med tandad mejsel, datering 1200-talet, funnen i södra korarmens östra rundfönster (32).
32. Detalj från fönster med fals för fönstrets ram (505).
33. Rundbågig överdel till fönster (142).
34. Rundbågig överdel till romanskt fönster (137).
35. Överdel till romanskt fönster (563) samt solbänk (557). Rekonstruktion.
36. Överdel till romanskt fönster (435).
37. Överdel till romanskt fönster (136).
38. Detalj från fönster. Behuggen med tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (35).
39. Del av fönster (130).
40. Del av solbänk till fönster (Fönstrets nedre bänk 124).
41. Del av fönster med fals för fönstrets ram, behuggen med tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (36)
42. Del av fönster (41).
43. Del av valvribba (19).
44. Detalj från fönster. Spår efter tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (341).
45. Detalj från fönster. Spår efter tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (339).
46. Del av solbänk från fönster (31)

Portaler

47. Stenar från en portal. Funna sekundärt i en grav i kapitelsalen (560). Rekonstruktion.
48. Portal. Datering 1100- eller 1200-talet. Delarna till portalen hittades i grunden till det s k Magnus Nilssons gravkor, men har från början utgjort ingång från kyrkogården till klosterkyrkans södra korsarm. (594). Rekonstruktion.
49. Del av portal. Dessa delar har sannolikt suttit på portalens insida, se nummer 48. (63 och 65).

Foto: Anette Steen

Tidigkristna gravmonument

50. Rest gravmonument från tidigkristen tid. Skrivet i runor står det ”...läto göra minnesvården efter Olle, sin gode make” (49-55). Rekonstruktion.
51. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (8).
52. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid, ornamentiken är en del av ett så kallat propellerkors (7 och 11).
53. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (90).
54. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (83).
55. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid, ornamentiken föreställer en tjockare samt ett smalare runddjur som slingrar sig runt varandra (13).
56. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (6).
57. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (4).
58. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (85).
59. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (12).
60. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (86).
61. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (9).
62. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (10).
63. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (487).
64. Del av sidohäll till gravmonument från tidigkristen tid (82).
65. Del av sidohäll till gravmonument från tidigkristen tid (81).

Foto: Anette Steen

Kolonner

Placerade mitt på golvet
66. Kolonnskaft
(133).
67. Bas till kolonn (135).
68. Bas till kolonn (134)

Socklar & gravstenar

69. Pelarbas med skråkant. Funnen i kyrkans västra del, mellan norra tornrummet och mittskeppet (92).
70. Pelarbas med skråkant (93).
71. Pelarbas med skråkant (24).
72. Medeltida gravsten med oläslig inskrift (89).
73. Möjligen överdel (cuppa) till dopfunt (102).
74. Arkitekturfragment. Funnen utanför kyrkans norra fasad (91).
75. Del av kolonnbas (87).
76. Kvadersten med musselformad brandskada, möjligen från branden på 1240-talet? (582).
77. Piscina. Uttömningskar för rengöringsvatten från nattvardskärlen. Vätskan rinner ned i kyrkans grund för att komma i vigd jord (14, 395-401, 601).
78. Anfang till valvribba. Med inhuggna linjer som mall, ej färdighuggen (122).
79. Piscina (104-107).
80. Del av kyrkans östra kor med korfönster, kvaderhuggen kalksten (596). Rekonstruktion.

Foto: Anette Steen

Valv & fönster

81. Profilerad list (585).
82. Valvribba (586-587).
83. Valvribba (589).
84. Valvanfang (590).
85. Runt fönster. Korets södra korarm (595). Rekonstruktion.
86. Kolonnskaft med behuggning med bredmejsel (426).
87. Del av kolonnskaft med behuggning med bredmejsel (427).
88. Del av portal från 1100-talet, se nr 48-49 (27).
89. Del av valvribba (599).
90. Golvtegel med tassavtryck (499).
91. Del av portal från 1100-talet (466).
92. Profilerad kalksten (17).
93. Fönsterdetalj med fals för fönstret (598).
94. Huggen kalksten med inristad linje, funnen i kapitelsalen i klostret (203).
95. Profilerad kalksten (597).
96. Del av masverk i fönster (465).
97. Del av en piscina. Funnen i klostrets östra korsgång (429).
98. Del av en piscina (600).
99. Profilerat kolonnskaft (116).
100. Valvribba (29).
101. Valvknekt (463).
102. Rund behuggen kalksten. Oklar funktion (46).
103. Rund behuggen kalksten. Oklar funktion (428).
104. Ornerad kalksten med blommotiv omgivet av pärlband (2).
105. Kolonnskaft med behuggning med bredmejsel (424).
106. Kolonnskaft med slipad yta (39).
107. Kolonnbas (423).
108. Delar av kolonnskaft. Slipad yta, från kyrkans norra förhall, klostrets gamla korsgång (430, 564).

Foto: Illustration: Anette Steen

På glasdörrarna till Klosterhuset sitter abbedissans sigill.
Illustration: Anette Steen

Södra rummet

Under fönstret, på den södra väggen hänger ”kyrkoåret”. Ett konstverk av textilkonstnären Sie von Gegerfelt Kronberg. Skänkt till Vreta klosters församling av Märta Karlsson.