Foto: Jens Lagnestam

Historiskt vänförsamlingsavtal

I januari ingick Vreta klosters församling i Linköpings stift ett vänförsamlingsavtal med de katolska församlingarna i Fano, Italien.

Bakgrund

Vreta klosters församling har sedan tio år tillbaka arbetat med internationella kontakter. Kyrkorådet tycker det är viktigt att vi som tillhör en liten kyrka i ett litet land blir medvetna om att vi är en del av den världsvida kyrkan. Vi har kontakt med två församlingar i Afrika – Ibuga i Tanzania och Katjina-Katji i Namibia som tillhör lutherska kyrkor, och vi har kontakt med en församling i Barton-le-Clay i England som tillhör den anglikanska kyrkan.

Det stift som Barton tillhör, St Albans stift norr om London, är vänstift med Linköpings stift. St Albans stift har en vänstiftsrelation i Italien med tre stift: Pesaro, Fano och Urbino, som tillhör den romersk-katolska kyrkan. Dessa stift ligger utmed Adriatiska havet på Italiens östra sida, strax söder om Rimini.

Genom St Albans stift har vi fått kontakt med Fano, där vi nu har fått en vänförsamling eller rättare sagt två – Parrochia Santa Famiglia och La Gran Madre di Dio.

Avtalet som skrevs på.

I korthet innebär avtalet vi skrivit under tillsammans följande:

• Att be för varandra regelbundet.

• Att tillbe och fira gudstjänst tillsammans.

• Att lära känna varandra.

• Att dela våra erfarenheter när vi försöker fördjupa vår förståelse av Guds vilja med våra församlingar.

• Att tillsammans vara ett levande vittnesbörd om Kristi evangelium i tjänst för människor i den värld som Gud skapat.

Den 23 januari skrevs överenskommelsen under i katedralen i Fano. Undertecknandet skedde i samband med en festlig gudstjänst med mycket musik och medverkan av såväl svenska som engelska och italienska röster. Överenskommelsen är också godkänd av domkapitlet i Linköping och undertecknad av våra respektive biskopar i Fano och Linköping.