Foto: LO Smedenfors

Voxtorps pastorat söker kyrkoherde 100 %

Pastoratet präglas av en levande landsbygd.

Voxtorps pastorat i Växjö stift söker ny kyrkoherde. 

Pastorat består av tre församlingar, Voxtorp, Gällaryd och Tånnö med cirka 2 900 innevånare varav 2000 tillhöriga beläget i Värnamo kommun ca 1 mil från Värnamo med goda kommunikationer till Växjö och Jönköping. Centralorten är Bor, här finns förskola, grundskola årskurs 1–9, livsmedelsbutik, företag, lägenheter och villabebyggelse. Gällaryd och Tånnö församlingar präglas av en levande landsbygd. Här finns rika möjligheter till ett gott liv nära naturen.

I Värnamo finns gymnasium, universitet -och högskoleutbildning och ett rikt kulturliv.

Vi söker en kyrkoherde

Som har utbildning i och erfarenhet av ledarskap.

Som är tydlig och har god samarbetsförmåga

Som vill uppmuntra och inspirera medarbetare och samarbeta med förtroendevalda och ideella och ser till hela församlingens uppdrag; gudstjänst, diakoni, undervisning och mission

Vi erbjuder dig
Ett kreativt och stabilt arbetslag med 12 anställda

Engagerade förtroendevalda och församlingsbor

Att leda ett pastorat med rikt barn och ungdomsarbete, en stor diakonal verksamhet och ekumeniskt arbete.

Att leda gudstjänster och kyrkliga handlingar i fyra kyrkor och ett kapell.

Tjänsteställe och expedition i Ansgarsgården Bor tillsammans med övrig personal

Tjänsten kräver körkort och tillgång till bil.

Ansökan innehåller personligt brev med CV, examensbevis, samt prästbrev. Skickas till Voxtorps pastorat Pastorsexpeditionen Centrumvägen 9 331 73 Bor eller e-post:  voxtorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Märk ansökan ”kyrkoherde”

Tillträde enligt överenskommelse. 

Information om tjänsten lämnas av:   

Kyrkorådets ordförande Leif Nygren tel. 070-203 01 77                  leif.nygren@vmomail.se.

T.f. kyrkoherde Elisabeth Hullfors tel. 072-544 20 39 elisabet.hullfors@svenskakyrkan.se