Vigsel

Välkomna att fira vigselgudstjänst i Vittsjö-Verums pastorat!

 


Stor fest eller enkel högtid
Ofta planeras bröllopet långt i förväg. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.


Vigsel i kyrkan

En kyrklig vigsel sker ofta i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och är den som fattar beslut i de olika momenten. Boka tid för vigseln i god tid, särskilt om ni vill ha den i en populär kyrka. Sök kyrka och din församling via länken  svenskakyrkan.se/sökförsamling


Heligt förbund

Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. Ordning för Vigselgudstjänst finns i Den svenska psalmboken.

 

Hindersprövning
Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket

 

Praktiska detaljer
Vigselprästen kommer att kontakta er i god tid före vigseln för att boka in vigsel-samtal och –övning.

Vi ber er att senast en månad före vigseln samråda med vår kantor angående era önskemål om musik.


I vigselgudstjänsten ingår in- och utgångsmusik samt tre psalmer. Önskar ni ytterligare musik kan detta ske genom särskild överenskommelse med kantorn. Den extra musiken betalas av er liksom om in- och utgångsmusiken skulle vara av den karaktären att det behövs extra övningstid för kantorn att framföra den. Präst och kantor hjälper gärna till med att föreslå musik, solosånger och psalmer.

Utsmyckning av kyrkan sker av oss genom en grundutsmyckning innebärande blommor och levande ljus på altaret. Om ni önskar extra utsmyckning bekostas detta av er och utföres i samråd med vår vaktmästare.

Vigselakten med ordinarie musik samt grund-utsmyckning i kyrkan är kostnadsfri. Extra kostnader för utsmyckning samt musik som är förenade med vigseln kommer att debiteras er genom Vittsjö-Verums pastorat.

För er som inte är församlingsbor gäller ett clearingavtal där hemförsamlingen bekostar er vigsel.