Musik

Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att på morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet, med tiosträngad lyra och luta, med klingande toner på harpan. Psaltaren 92

Kyrkokören
träffas på torsdagar mellan 19.00-21.00. Klockan åtta gör vi en paus för fika och kvällen avslutas med en kort andakt. Vi har en bred repertoar och sjunger allt från klassisk kyrkomusik tll gospel. Oftast framträder vi i kyrkorna på årets högtidsdagar men har även egna konserter och deltar i olika sång och musikevenemang. Vi är ca 40 sångare, dock flest kvinnor - trevligt - men några fler unga män hade inte skadat. Välkommen (även om du är kvinna)!!!  
Ledare för Kyrkokören är Mats Lunnergård
0451-23653 eller 0704 92 14 47    
 

--------------------------------------------------------------------

Kyrkokören övar HT 2021.

Ungdomskören

Körerna övar i Vittsjö församlingshem.