Meny

Musik

Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att på morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet, med tiosträngad lyra och luta, med klingande toner på harpan. Psaltaren 92

Kyrkokören
träffas på torsdagar mellan 19.00-21.00. Klockan åtta gör vi en paus för fika och kvällen avslutas med en kort andakt. Vi har en bred repertoar och sjunger allt från klassisk kyrkomusik tll gospel. Oftast framträder vi i kyrkorna på årets högtidsdagar men har även egna konserter och deltar i olika sång och musikevenemang. Vi är ca 40 sångare, dock flest kvinnor - trevligt - men några fler unga män hade inte skadat. Välkommen (även om du är kvinna)!!!  
Ledare för Kyrkokören är Mats Lunnergård
0451-23653 eller 0704 92 14 47    
Mariakören
träffas på torsdagar kl 14.10-15.30. Vi börjar med fika och sedan övar vi sånger, ofta till familjegudstjänsterna. När vi hinner leker vi innan vi slutar.   
Ledare för Mariakören är Kerstin Sturesson 0451-23659 eller 0705 50 73 69  
Diskantkören
träffas på onsdagara kl 14.10-15.30. Vi fikar, sjunger och – när vi hinner – leker.  
Ledare för Mariakören är Kerstin Sturesson 0451-23659 eller 0705 50 73 69

--------------------------------------------------------------------

Terminsstart:

Kyrkokören torsdag 16 januari

Ungdomskören torsdag 16 januari

Diskantkören onsdagen 22 januari

Alla körerna övar i Vittsjö församlingshem.